| سـآرا ـتِــم |


| سـآرا ـتِــم |


به نام خدا

سلام،خوش اومديد.

براي ديدن قالب هاي ديگه به قسمت موضوعات مراجعه كنيد.

با تشكر از وبنیـاز و مونــا بابت كمكهاشون.

آدرس بعدي در صورت بروز مشڪل : www.Sara-theme.blogfa.com

 

+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|


+ | ||ƨαяα|


+ | ||ƨαяα|


+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|


+ رنگــ بڪگرانـد = مشڪے

+ | ||ƨαяα|


+ رنگــ بڪگرانـد = سفیـد

+ | ||ƨαяα|


+ | ||ƨαяα|


+ | ||ƨαяα|


+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|


+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|


+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|


+ حالتــ ستـوטּ = گـرد

+ | ||ƨαяα|


+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|+ | ||ƨαяα|